Tanfolyam Ecogardens

-

Tanfolyam Ecogardens

A modulokról

Itt találod az Ecogardens projekt klímavédelmi eszköztárát. Az eszköztár tartalmazza mindazt a gyakorlati tudást, amelyre szükség lehet a kertben megvalósuló környezeti és klimaváltozási kihívásokkal kapcsolatos hatékony szemléletformáláshoz.

Az eszköztár 4 modulból áll:

 1. Életünk a globális éghajlatváltozás idején
 2. Közösségi kertészkedés a változó klimatikus viszonyok között
 3. Kommunikáció: a fenntarthatóság kulcsa
 4. Hogyan járulnak hozzá a tanítási készségek a közösségi kertészek aktivizálásához és a hatékony tudásátadáshoz?

Az alábbiakban az egyes modulok tartalomjegyzékét és bevezető videóját tekintheted meg. A saját nyelvi preferenciádnak megfelelő feliratot magában a videóban tudod beállítani.

Az egyes modulok végén egy kvíz található a megszerzett tudás értékelésére. A teljes tanfolyam elvégzése után:

 • Alapvető ismereteket szerzel az éghajlatváltozásról mint tudományos jelenségről és a klimabarát kertészeti technikákról. Képes leszel megérteni az éghajlatváltozás jelenségei és a kertészeti rutinokra gyakorolt hatásai közötti kapcsolatot. Ki tudsz dolgozni klímabarát stratégiákat a saját kertművelési metódusodra és a közösségi kerted kertészeti tevékenységeire.
 • Megérted, hogy a közösségi kert maga is fontos szereplője a környezeti nevelési tevékenységeknek, emiatt a jövőben informális környezeti nevelési központként is funkcionálhat.
 • Ismereteket szerezhetsz a különböző kommunikációs technikákról a különféle helyi szereplők és a szomszédság megszólításával összefüggésben.
 • Megtanulod, hogyan szervezz akciókat, indíts el kezdeményezéseket a környezeti és éghajlat-változási kihívásokkal kapcsolatban a közösségi kertek kontextusában
  és hogyan tedd képessé a megszólított személyeket arra, hogy otthon vagy a saját környezetükben végezzenek hasonló tevékenységeket.
1. Modul

Életünk a globális éghajlatváltozás idején

A klímaváltozás szélsőséges időjárást (hőhullámok, szárazság, villámárvíz stb.) okoz Europában. Ennek kapcsán számos kihívással kell szembe néznünk. A modul célja, hogy miközben ismeretet ad át a globális éghajlatváltozásról, a hétköznapokban is alkalmazható, praktikus tanácsokat is adjon a klímaváltozás hatásaival való megküzdéshez, valamint az azokkal történő alkalmazkodáshoz.

Tanulási célok:

A képzési modul tanulási céljai a következők:

 • A globális éghajlat összefüggéseinek megértése.
 • Az alkalmazkodáshoz szükséges általános ismeretek elsajátítása különböző (egyéni, közösségi, nemzeti, globális) szinteken.
 • Az egyéni és társadalmi ellenállóképesség erősítését szolgáló eszközök megismerése.
 • Az erős közösségek fontosságának megértése az éghajlatváltozás kihívásainak kezelésében.

Tartalom:

Tanfolyam tartalom

Összes kiniytása
Our life in the time of global climate change
Community gardening in a changing climate
Communication: a key to sustainability
How do teaching skills help in empowering community gardeners
2. Modul

Közösségi kertészkedés a változó klimatikus viszonyok között

Az éghajlatváltozás hatásai erősen érezhető a közösségi kertekben is. A hőség, az aszály vagy a szélsőséges esőzések komoly kihívások elé állítanak bennünket. Ebben a modulban megtudhatjuk, hogyan lehet egy kertet megfelelő beavatkozásokkal, technikákkal és magatartással alkalmassá tenni a jövő klímaváltozással kapcsolatos kihívásaival való megküzdésre. Megtudhatja, hogy a talaj, a vízgazdálkodás, a növényválasztás és az ültetési technikák, valamint a kert kialakítása milyen nagy jelentőséggel bírnak a sikeres, alkalmazkodó kertészkedés szempontjából. Ugyanennyire lényeges, hogyan viselkedünk a kertben és azon kívül is.

Tanulási célok:

A képzési modul tanulási céljai a következők:

 • A vízgazdálkodás, a talajművelés és a növényválasztás jelentőségének megértése a változó éghajlattal összefüggésben
 • A mikroklímát és a kertben eltöltött idő minőségét meghatározó tényezők megismerése.
 • Biztos alapot teremteni az éghajlatbarát kertművelési gyakorlatok átgondolásához,
 • Annak tudatosítása, hogy a saját (közösségi) kertben történő adaptív kertészkedés révén mindenki jelentős mértékben hozzájárulhat a klímavédelemhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz.

Tartalom:

Tanfolyam tartalom

Összes kiniytása
Our life in the time of global climate change
Community gardening in a changing climate
Communication: a key to sustainability
How do teaching skills help in empowering community gardeners
3. Modul

Kommunikáció: a fenntarthatóság kulcsa

A közösségi kertek központi szerepet játszanak a helyi közösségek életében. Az éghajlatváltozással kapcsolatos oktatásban és szemléletformálásban betöltött szerepük kiemelten fontos, ugyanakkor nem mindig rendelkeznek megfelelő készségekkel és tudással e tevékenységek hatékony műveléséhez. Ez a modul egy sor konkrét eszközt és stratégiát kínál e speciális feladat ellátásához.

Tanulási célok:

A képzési modul tanulási céljai a következők:

 • A tanulók kommunikációs és kapcsolatépítési készségeinek fejlesztése.
 • Annak tudatosítása, hogy a jó külső kommunikáció elengedhetetlen a közösségi kertekben végzett, az éghajlatváltozással kapcsolatos tudatosságnövelő tevékenységekhez.
 • A közösségi kertekben végzett tevékenységek hatásának megerősítésére szolgáló eszközök és technikák alkalmazása.
 • Képessé tétel hatékony és hatásos kommunikációs és hálózatépítési stratégiák kidolgozására és végrehajtására.

Tartalom:

Tanfolyam tartalom

Összes kiniytása
Our life in the time of global climate change
Community gardening in a changing climate
Communication: a key to sustainability
How do teaching skills help in empowering community gardeners
4. Modul

A tanítási készségek szerepe a közösségi kertek tudásmegosztásban vállalt szerepének megerősítésében?

A közösségek által működtetett kertekben városi zöld infrastruktúraként és oktatási központként is gondolhatunk. Megfelelő felkészülést követően a közösségi kertek vezetői új szerepében találhatják magukat. A pedagóguséban, akinek egy holisztikus oktatási rendszerben kell biztosítania a tudást és az eszközöket a közösségi kertészek számára annak érdekében, hogy pozitív hatást tudjanak gyakorolni a környezetükre. A dinamikus, élményalapú képzési anyagunk képessé és motiválttá teszi a közösségi kertészeket arra, hogy ne csak magukról és közvetlen környezetkről, hanem a közösségről és környezetükről is gondoskodjanak.. Ebből a modulból megtanulhatja azt, hogyan lehet a tanulás olyan élmény, amely hat az érzelmekre, magával ragadja a résztvevőket és egyben közösségi tevékenység is.

Tanulási célok:

A képzési modul tanulási céljai a következők:

 • A nem formális és informális oktatás közösségi kertben is alkalmazható formáinak, módszereinek és technikáinak megismerése.
 • Ismeretek megszerzése a saját és a csoport kompetenciáinak fejlesztéséről.
 • Alkalmassá tétel a résztvevők igényeinek megfelelő képzési tevekénység összeállítására
 • A mitigációval és az adaptációval kapcsolatos ismeretátadás módszertanának elsajátítása.

Tartalom:

Tanfolyam tartalom

Összes kiniytása
Our life in the time of global climate change
Community gardening in a changing climate
Communication: a key to sustainability
How do teaching skills help in empowering community gardeners