TÉMA 3: Jak školit komunitní zahradníky o změně klimatu

TÉMA 3: Jak školit komunitní zahradníky o změně klimatu

Změna klimatu a vyčerpání přírodních zdrojů vyžadují naléhavá opatření a přizpůsobení. V předchozích lekcích jsme se podělili o kompetenční model. Projekt OECD Vzdělávání 2030 identifikoval další tři kategorie kompetencí, tzv. transformační kompetence, které společně řeší rostoucí potřebu mladých lidí být inovativní, odpovědní a uvědomělí. Rozvoj těchto kompetencí nám pomáhá stanovit vzdělávací cíle i v našich komunitních zahradách, když se zabýváme změnou klimatu.

 • Vytváření nových hodnot – K dosažení silnějšího, inkluzivnějšího a udržitelnějšího rozvoje jsou naléhavě zapotřebí nové zdroje růstu. Inovace mohou za přijatelnou cenu nabídnout zásadní řešení hospodářských, sociálních a kulturních dilemat. Inovativní ekonomiky jsou produktivnější, odolnější, přizpůsobivější a lépe podporují vyšší životní úroveň.
 • Urovnávání napětí a dilemat – Jednotlivci budou muset uvažovat integrovaněji, aby se vyhnuli předčasným závěrům a rozpoznali vzájemné souvislosti. Ve světě vzájemné závislosti a konfliktů lidé úspěšně zajistí blahobyt svůj i svých rodin a komunit pouze tehdy, pokud si osvojí schopnost porozumět potřebám a přáním druhých.
 • Přebírání odpovědnosti – Třetí transformační kompetence je předpokladem ostatních dvou. Zvládání novinek, změn, rozmanitosti a nejednoznačnosti předpokládá, že jedinec dokáže myslet sám za sebe a spolupracovat s ostatními. Stejně tak kreativita a řešení problémů vyžadují schopnost zvážit budoucí důsledky svého jednání, vyhodnotit riziko a odměnu a přijmout odpovědnost za produkty své práce.
ZDROJ FOTO: Teru Menclová © Kokoza, 2021
5 zásadních témat, kterým by měl každý komunitní zahradník rozumět:
 1. Počasí, klima a klimatické změny
 2. Klimatický systém Země
 3. Energetický rozpočet Země a skleníkový efekt
 4. Spotřeba energie a emise uhlíku
 5. Jak učit o změně klimatu
Jak vést konverzaci o změně klimatu v komunitních zahradách

Rozhovory podporují sociální změny, rozvíjejí sociální normy a mohou mít na zúčastněné hluboký vliv. Při zahájení rozhovorů o změně klimatu mějte na paměti, že většinu lidí tento problém znepokojuje, a možná najdete více oblastí shody, než očekáváte. Důležitým základem efektivních rozhovorů o klimatu je nalezení společných zájmů a oblastí zájmu, oslovení sdílených hodnot a propojení s tím, na čem lidem záleží – koníčky, rodina, víra, komunita, zaměstnání atd. Vedení působivé konverzace nevyžaduje hluboké znalosti klimatických věd. Kromě hledání souvislostí je při rozhovorech o klimatu důležité zdůrazňovat vědecký konsenzus (že 97 % klimatologů dospělo k závěru, že dochází ke změně klimatu způsobené člověkem) a přínosy klimatických opatření. Vězte, že komunita kolem vaší zahrady projevuje zájem o přírodu již nyní, což je skvělý výchozí bod pro sdílení nejen rozhovorů, ale i reálných zkušeností s rukama v půdě.

V příručce #TalkingClimate od britské organizace Climate Outreach byly vypracovány následující zásady pro efektivní rozhovory o změně klimatu. Rady v příručce jsou strukturovány podle mnemotechnické pomůcky REAL TALK.

 • Respektujte svého partnera v rozhovoru a najděte společnou řeč: Hledejte společnou řeč a sdílené hodnoty. Zaměřte se na budování důvěry, ne na hádku.
 • Užijte si konverzaci: Vyvarujte se snahy vměstnat se do každého bodu. Spíše se ptejte než poučujte a snažte se pochopit zkušenosti, které vedly k přesvědčení. Snažte se rozhovor zakončit pozitivně.
 • Ptejte se: Zjistěte, co pro ně změna klimatu znamená. Dejte prostor k zamyšlení.
 • Poslouchejte a ukažte, že jste slyšeli: Opravdu poslouchejte a ověřte si, že jste správně porozuměli.
 • Vyprávějte svůj příběh: Jak jste se zapojili a proč se vás to týká, patří k nejsilnějším nástrojům, které máte k dispozici. Podělte se o své názory a zkušenosti a o to, kde máte problémy nebo jakým výzvám jste čelili.
 • Akce to usnadňuje, ale neřeší: Mluvit o opatřeních, která podnikáte v souvislosti se změnou klimatu, vám dává prostor pro zahájení konverzace a může vám pomoci být vzorem. Zdůrazněte, jak jsou vaše kroky realistické a proveditelné. Uvědomte si, že to může být zdrcující a každý si musí najít opatření, která mu vyhovují.
 • Poučte se z konverzace: Každý rozhovor je příležitostí k získání nových poznatků a zlepšení. Nepředpokládejte, že se lidé nebudou zajímat – možná budete překvapeni tím, co řeknou.
 • Pokračujte a zůstaňte ve spojení: Každý rozhovor je cenný a zpochybňuje dojem, že nikoho nezajímá. Pokračujte v rozhovorech a spojujte se s ostatními, kteří mluví o klimatu.
Doplňkové materiály

3 aktivity pro výuku o změně klimatu

Příprava našich žáků na současné i budoucí výzvy: Zaměření na změnu klimatu

Globální změna klimatu NASA

Výuka o změně klimatu

Příručka o klimatu

Bibliografie

Budoucnost vzdělávání a dovedností: Vzdělávání 2030, OECD, 2018

Daniel P. Shepardson, Andrew S. Hirsch. Teaching Climate Change. American Educator, Zima 2019-2020.

Tipy, jak mluvit o změně klimatu, 2023. Hennepin County Climate Action.