LEKCE 2: Školení kompetencí

LEKCE 2: Školení kompetencí

Školení o kompetencích je klíčovým krokem k tomu, aby bylo možné komunitní zahradníky prakticky školit o změně klimatu. Když se zabýváme kompetencemi, je třeba vzít v úvahu subjektivní faktor osobnosti, což znamená, že člověk využívá znalosti, dovednosti a postoje, které má. Cílem výuky v rámci LEKCE 2 je porozumět znalostem, dovednostem a postojům a zjistit, jak správně používat situační analýzu v komunitních zahradách.