Příklady dobré praxe

-

Příklady dobré praxe

O příkladech dobré praxe

V této sekci najdete 20 osvědčených postupů a inspirativních příběhů zahradních vzdělávacích a osvětových akcí týkajících se problémů životního prostředí a změny klimatu, které se uskutečnily v komunitních zahradách v zemích projektového týmu.

Vyhledávání si můžete přizpůsobit pomocí rozbalovacích nabídek, které jsou k dispozici pro filtrování případových studií podle země a typu činnosti.

Plánování a rozvoj zahrady na ochranu klimatu s různými prvky, jako je zelená učebna, půdní naučná stezka a malý les, slouží pro environmentální vzdělávací aktivity.
Ačkoli každá komunitní zahrada má nepřímo pozitivní dopad na klima ve svém okolí, uvědomění si změn klimatu je vyšší úroveň, které stojí za to dosáhnout.
Cílem iniciativy Hrdinové odpovědného stravování je zvýšit povědomí veřejnosti o vlivu spotřeby potravin na životní prostředí. Vybízí jednotlivce, aby si vybírali místní a sezónní produkty, jedli méně masa a mléčných výrobků a snižovali množství potravinového odpadu.
Na návrh Maďarského centra současné architektury, které provozuje komunitní zahradu Kisdiófa, se jeho komunitní zahrada stala místem pro tzv.
V komunitní zahradě “Kisdiófa” poskytuje zahrádkářská komunita 2 na 2 vyvýšené záhony pro žadatele vybrané ve výběrovém řízení na období jednoho roku…
V roce 2016 přišla komunitní zahrada “Grundk3rt”, která se nachází v 8. budapešťském obvodu, s nápadem oslavit první zářijovou sobotu “nocí komunitních zahrad” analogicky s Nocí muzeí. Na 1.
Radnice města Pau organizuje díky facilitátorům a školitelům online a osobní aktivity, jejichž cílem je naučit lidi, kteří mají zahrady, kompostovat, a teprve poté jim dát zahradní kompostér.
Prostřednictvím hry s tištěnými nebo digitálními kartami budou účastníci schopni pochopit závažnost změny klimatu včetně jejích příčin a důsledků, aby mohli vůči ní přizpůsobit své chování.
2 tuny je vážná hra organizovaná v rámci hybridního workshopu, kde si účastníci mohou spočítat svou současnou uhlíkovou stopu a jak se tato stopa může vyvíjet a snižovat, aby dosáhli očekávaného cíle 2 tuny na osobu do roku 2050, jak stanovila COP21 v Paříži.
Inspirativní příběhy ze zahrady
Hlavním cílem je poskytování rostlinných bio sazenic vhodných pro místní klima, pěstování z bio semen a v DIY substrátu vytvořeného z místních zdrojů pro komunitní zahradníky a začínající ekologické zemědělce.
Inspirativní příběhy ze zahrady
Komunitní zahrada začala fungovat na provizorním místě v centru města. Půda na pozemku měla málo živin, špatnou strukturou a byla významně znečištěná.
Komunita městských zahradníků vybudovala sofistikovaný systém pro sběr dešťové vody a její opětovné využití k zavlažování zahrady.
Dny lesní zahrady jsou akce pořádané členy komunitní zahrady Allhartsberg a konají se 2–4krát ročně.
Zahradníci se pravidelně setkávají a společně rozvíjejí různé druhy aktivit a zabývají se rozličnými tématy související se zahradou. Náplní těchto pravidelných sezení jsou střídavě vzdělávací aktivity s tématy například o klimaticky přizpůsobeném zahradničení nebo společné aktivitami k posílení komunity…
Členové komunitního kompostování shromažďují svůj organický odpad a společně jej kompostují. Skrze úvodní workshopy, společnou péči o kompost a jiná hromadná setkání se seznámují s procesem kompostováním.
Stezka Liz Christy je jedlá trasa vedoucí přes Seestadt, nově zřízenou čtvrť Vídně. Spojuje jedenáct zelených a jedlých projektů a zve lidi, aby tato místa prozkoumali během procházky nebo při vyjížďce na kole.
Větrný a ovocný živý plot je ekologický a vzdělávací prvek, který se nachází v nově založené vídeňské čtvrti Seestadt.
Příjemná aktivita pro zahradníky a sousedy z okolí, při které se ochutnávají sezónní plodiny vypěstované na zahradě, v tomto případě rajčata a brambory.
Organizované procházky po městě La Vega se záměrem odhalit problémy a podpořit jejich řešení z různých pohledů jednotlivých účastníků – od odborníků na geografii po členy komunity.
Jedná se o jednoletý teoretický a praktický výcvikový kurz pokrývající kompetence související s holistickým integrálním managementem zahrad (porozumění celému zemědělskému cyklu, odrůdám rostlin, kompostování, plánování úrody).