Vítejte na
vzdělávací platformě ECOGARDENS

Naučte se, jak vypěstovat komunitní zahradu, která udělá radost vám, sousedům i celé planetě

O
vzdělávací platformě

Co to tady roste? Vítejte na vzdělávací platformě ECOGARDENS, kde najdete praktické i teoretické materiály, které vám pomohou posílit roli komunitních zahrad jakožto center environmentálního vzdělávání a modro-zelené infrastruktury. Dozvíte se, jak zavádět klimaticky uvědomělé postupy, jak zapojit sousedy prostřednictvím vzdělávacích aktivit přímo v zahradě a jak celkově z vaší zahrady udělat ukázkový příklad pro zmírňování klimatických změn.

Co zde najdete?

Souhrnná zpráva

Analýza mezi komunitním zahrádkařením a vzděláváním v souvislosti s výzvami spojenými se změnou klimatu a budoucími strategiemi týkajícími se vzdělávání a zvyšování povědomí o zahradách.

Příklady dobré praxe

Soubor inspirativních osvědčených postupů pro vzdělávání a zvyšování povědomí o environmentálních a klimatických výzvách na komunitních zahradách.

Vzdělávací kurz

Řada užitečných nástrojů včetně praktického školení pro realizaci vzdělávacích a osvětových akcí týkajících se environmentálních výzev souvisejících se změnou klimatu v kontextu komunitních zahrad.

Kdo jsme?

Kdo nás podporuje?

Projekt ECOGARDENS je financován z programu Erasmus+. Děkujeme za vaši podporu.