Dny lesní zahrady

Dny lesní zahrady jsou akce pořádané členy komunitní zahrady Allhartsberg a konají se 2–4krát ročně. Jejich cílem je přiblížit lesní zahradu široké veřejnosti, sdílet znalosti a společně provádět údržbářské práce. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Vzdělávací jourfixe v komunitní zahradě

Zahradníci se pravidelně setkávají a společně rozvíjejí různé druhy aktivit a zabývají se rozličnými tématy související se zahradou. Náplní těchto pravidelných sezení jsou střídavě vzdělávací aktivity s tématy například o klimaticky přizpůsobeném zahradničení nebo společné aktivitami k posílení komunity, jako jsou procházky komunitní zahradou. Tato nabídka environmentálního vzdělávání je určena interně členům komunitní zahrady a […]

Komunitní kompostování

Členové komunitního kompostování shromažďují svůj organický odpad a společně jej kompostují. Skrze úvodní workshopy, společnou péči o kompost a jiná hromadná setkání se seznámují s procesem kompostováním. Nakonec kompost společně sklidí a používají jako hnojivo pro své rostliny doma nebo v městském zahradnictví.

Stezka Liz Christy

Stezka Liz Christy je jedlá trasa vedoucí přes Seestadt, nově zřízenou čtvrť Vídně. Spojuje jedenáct zelených a jedlých projektů a zve lidi, aby tato místa prozkoumali během procházky nebo při vyjížďce na kole. Stávající iniciativy podél této jedlé stezky jsou zviditelněny a v rámci stezky lze stimulovat a rozvíjet nové projekty.

Větrolam a živý plot z planě rostoucích plodů

Větrný a ovocný živý plot je ekologický a vzdělávací prvek, který se nachází v nově založené vídeňské čtvrti Seestadt. Byl vysazen v roce 2020 v rámci výzkumného projektu Jedlý Seestadt a od té doby o něj pečují členové nedaleké komunitní zahrady Kraut&Blüten. Díky popisným cedulím informuje kolemjdoucí o funkci živého plotu a různých druzích.